8) wiersz A. Safińska Wszystkie koty lubią psoty i Michał Nosek KOTEK z logo na stronę jpg01-01