4) Rysunek Agaty MAMUT i wiersz A. Safińskiej PROSZĘ PANA, PROSZĘ PANI, MAM PYTANIE01-01